Υ.Α. Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

Μοιραστείτε το:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Π.Δ. 10/2017 Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας ΦΕΚ 23/Α/1-3-2017

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

Μοιραστείτε το:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Π.Δ. 55/2014 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» ΦΕΚ Α’ 91/14-4-2014

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

Μοιραστείτε το:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Ν. 4177/2013 Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α’ 173/8-8-2013

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

Μοιραστείτε το:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

N. 3297/2004 Συνήγορος του καταναλωτή – Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α’ 259/23-12-2004

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

Μοιραστείτε το:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Ν. 3043/2002 Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις ΦΕΚ Α’ 192/21-8-2002

Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ

Μοιραστείτε το:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email

Αίτημα προς τη ΓΓ Καταναλωτή για την αναγραφή της εμπορικής ονομασίας της επιχείρησης που παραβαίνει τις διατάξεις του Ν2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή

Με αφορμή Δελτία Τύπου της Γ.Γ. Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο αφορούσε την επιβολή ποινών προς τις επιχειρήσεις που παρέβησαν τις διατάξεις του Ν2251/1994, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, αιτήθηκε την αναγραφή εκτός από την επωνυμία της επιχείρησης και της εμπορικής της ονομασίας (σήμα).

Ακολουθεί η από 25/5/2011 σχετική επιστολή.

Θέμα:

Αναγραφή της εμπορικής ονομασίας της επιχείρησης που παραβιάζει τη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή

 

Αγαπητέ κ. Γενικέ,

Θέλουμε να σας συγχαρούμε για την επιβολή χρηματικών προστίμων σε 32 επιχειρήσεις οι οποίες παραβίασαν τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, και τις οποίες κοινοποιήσατε με το από 4/5/2011 Δελτίο Τύπου.

Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι, ορισμένες επιχειρήσεις δεν αναφέρονται με το διακριτικό τους τίτλο (εμπορική ονομασία), με την οποία η επιχείρηση είναι περισσότερο γνωστή στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.

Προτείνουμε, για την  καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, να αναφέρεται όχι μόνο η επωνυμία της επιχείρησης αλλά και η εμπορική της ονομασία.

Μοιραστείτε το:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Email this to someone
email