ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας συστάθηκε το 2009 με σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων του καταναλωτή σε όλους τους τομείς. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, πρωταρχικό της μέλημα, λόγω της αναγκαιότητας που υπήρχε, ήταν η δημιουργία εξειδικευμένου τμήματος διευθέτησης καταγγελιών, με αποστολή τη διερεύνηση και διεκπεραίωσή τους.

Συχνά οι καταναλωτές «βλέπουν» τα συμφέροντά τους να θίγονται και τα δικαιώματά τους να παραβιάζονται από αντικαταναλωτικές συμπεριφορές προμηθευτών.

Σκοπός μας η δημιουργία ενός ενημερωμένου και συνειδητοποιημένου καταναλωτικού κοινού που όχι μόνο γνωρίζει τα δικαιώματά του αλλά δε διστάζει να τα διεκδικήσει.

Ακολουθεί στατιστική ανάλυση των καταγγελιών της δεκαετίας 2009-2019, που έχει διαχειριστεί η Ε.Ε.Κ.Ε.

Στατιστική Ανάλυση Καταγγελιών 2009-2019

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας:

  • Έχει διαχειριστεί με επιτυχία το σύνολο σχεδόν των καταγγελιών που έχει δεχτεί, επιφέροντας στους καταναλωτές σημαντικό οικονομικό και ηθικό όφελος.
  • Στέκεται στο πλευρό των καταναλωτών, παρέχοντάς τους γενική αλλά και εξατομικευμένη ενημέρωση και καθοδήγηση, σχετικά με τα δικαιώματά τους και τον τρόπο που μπορούν να τα διεκδικήσουν.
  • Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πληροφόρησης, σχετικά με κάθε νομοθετική εξέλιξη η οποία αφορά άμεσα ή έμμεσα το καταναλωτικό κοινό, ενημερώνοντάς το έγκαιρα και έγκυρα με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο.

Βρισκόμαστε διαρκώς στην υπηρεσία του καταναλωτή, παρεμβαίνοντας κάθε φορά που νιώθει απροστάτευτος και επιλύοντας κάθε πρόβλημα που ο ίδιος αδυνατεί να διευθετήσει.

Ο καταναλωτής μπορεί να αντιστέκεται και να διεκδικεί.

Σε αυτό το δύσκολο έργο, δεν είναι μόνος.

    Από

    Καταγγελία:

    Καταγγελία