Με αφορμή Δελτία Τύπου της Γ.Γ. Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο αφορούσε την επιβολή ποινών προς τις επιχειρήσεις που παρέβησαν τις διατάξεις του Ν2251/1994, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, αιτήθηκε την αναγραφή εκτός από την επωνυμία της επιχείρησης και της εμπορικής της ονομασίας (σήμα). Ακολουθεί η από 25/5/2011 σχετική επιστολή. Θέμα: […]