Το Αλφαβητάρι του Καταναλωτή

093

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος από τη σύστασή της το 2009 έως και σήμερα στέκεται στο πλευρό του καταναλωτή παρέχοντάς του κάθε δυνατή συνδρομή προκειμένου να γνωρίζει και να διεκδικεί τα δικαιώματά του, να αποκτήσει καταναλωτική συνείδηση και να οδηγείται σε λύσεις για τα καθημερινά του προβλήματα. Στις σημερινές δυσχερείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, το έργο της αυτό έχει γίνει ακόμη πιο απαιτητικό και για το λόγο αυτό εντείνεται η αναζήτηση νέων τρόπων προσέγγισης, πληροφόρησης και επικοινωνίας με το καταναλωτικό κοινό.

Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης η Ένωσή μας προσπάθησε να κωδικοποιήσει και να παρουσιάσει με τον απλούστερο δυνατό τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών, αλλά και να δώσει σαφείς οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές για την ορθή αξιοποίηση της αγοραστικής τους δύναμης, δημιουργώντας το Αλφαβητάρι του Καταναλωτή.

Το Αλφαβητάρι είναι ένα δυναμικό εργαλείο που απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές και συνεχώς ανανεώνεται με ό,τι νέο προκύπτει ή αλλάζει στη νομοθεσία και νομολογία σχετικά με την Προστασία του Καταναλωτή. Κάθε παράπονο, καταγγελία και αίτημα καταναλωτή, αποτελεί έναυσμα για τη δημιουργία και προσθήκη περισσότερων λημμάτων, για περισσότερη πληροφόρηση.