Τρίτη Ηλικία και Ψηφιακές Συναλλαγές

                                         


Το έργο «Βιωματικό Εργαστήρι: Τρίτη Ηλικία & Ψηφιακές Συναλλαγές» χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και αποτελεί επέκταση και αναβάθμιση του έργου Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας που υλοποιήθηκε το 2020 και σκοπό έχει να βελτιώσει άμεσα την ποιότητα διαβίωσης των επωφελουμένων και να συμβάλλει στην προστασία του εισοδήματος και της περιουσίας τους.


Ταυτόχρονα: • Να υποστηρίξει τους ηλικιωμένους με σκοπό τη συμμετοχή τους στην άσκηση συνηγορίας για τις ανάγκες τους και τις ανάγκες των κοινοτήτων τους.

 • Να παρέχει τη δυνατότητα σε όσους επωφελούμενους το επιθυμούν και κριθούν κατάλληλοι να συμμετάσχουν εθελοντικά σε μια κοινωφελή δραστηριότητα η οποία είναι ενδογενώς βιώσιμη και συνεπώς διαχρονικά αυτοδιατηρήσιμη.

 • Να βελτιώσει την κοινωνική ένταξη των επωφελούμενων, μέσα από την κοινωφελή δραστηριότητα, που αποτελεί τον απώτερο στρατηγικό στόχο του έργου.

 • Να υποστηρίξει την τρίτη ηλικία που δεν είναι εξοικειωμένη, να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της ασφαλούς χρήσης των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της διαχείρισής τους.


Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ασφαλούς χρήσης χρηματοπιστωτικών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών από τους ηλικιωμένους δια μέσου της πρακτικής εξοικείωσής τους με τη χρήση αυτών των προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών και εν συνεχεία, η δημιουργία από ορισμένους εξ αυτών οι οποίοι καταρτίστηκαν σχετικώς και είναι κατάλληλοι, ενός δικτύου που με Μονάδα Κεντρικής Υποστήριξης την Ε.Ε.Κ.Ε. θα παρέχει συνεχώς τις εν λόγω υπηρεσίες σε νέους επωφελούμενους.


Η ομάδα στόχου του προτεινόμενου έργου είναι τα άτομα τρίτης ηλικίας άνω των 60 ετών. Το μέγεθος της ομάδας στόχου ανέρχεται σε εκατόν εξήντα (160) άτομα συνολικά.


Κατά τη διάρκεια του έργου, θα πραγματοποιηθούν οκτώ (8) δια ζώσης διήμερα εργαστήρια στις εξής έξι (6) πόλεις: • Βέροια


Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022 και Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022 • Κατερίνη


Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 • Λάρισα


Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 και Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 • Λαμία


Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 και Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 • Ναύπακτο


Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 και Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 • Αθήνα (τρία εργαστήρια) 1. Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 και Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

 2. Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

 3. Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022


Με το πέρας του έργου, οι επωφελούμενοι αναμένεται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για: • Τη διενέργεια ψηφιακών αγορών και πληρωμών προϊόντων και υπηρεσιών

 • Τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της ψηφιακής τραπεζικής

 • Την αναγνώριση αθέμιτων και παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών στις ψηφιακές συναλλαγές