Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Στο πλαίσιο του έργου SIGN πραγματοποιείται καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό:

1) τον εντοπισμό και την αποδόμηση αρνητικών στάσεων απέναντι στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

2) την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών – ιδίως των νέων – σχετικά με τους λόγους προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας

3) την ενδυνάμωση των καταναλωτών να κάνουν τις σωστές επιλογές, ειδικά όταν αγοράζουν ψηφιακά προϊόντα