Συμμετοχή της ΕΕΚΕ στο GLOBAL MONEY WEEK

Το φετινό Global Money Week έχει θέμα την προστασία του εισοδήματος από απάτες και λαμβάνει χώρα στις 18-24 Μαρτίου.

Η ΕΕΚΕ συμμετέχει τη φετινή χρονιά στο Global Money Week του οποίου στόχος είναι οι νέοι και τα παιδιά να υιοθετήσουν μια ασφαλή προσέγγιση στη διαχείριση των οικονομικών τους. Εκπαιδεύουμε τα παιδιά στην ηλεκτρονική διαχείριση, στην αποφυγή απάτης, και στην ασφάλεια των ψηφιακών συναλλαγών.