Συμμετοχή στο συνέδριο του SAFE FOOD ADVOCACY EUROPE

Η ΕΕΚΕ ως μέλος του SAFE FOOD ADVOCACY EUROPE συμμετέχει στις Βρυξέλλες:

Α. Στο συνέδριο με θέμα “2023 CONSUMERS COME FIRST . Safety, Inclusion and Sustainability at the Heart of EU Legislation”.

B. Στη Γενική Συνέλευση των Μελών.