Συμμετοχή στο Σεμινάριο Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η ΕΕΚΕ συμμετέχει στο Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο: ” Πρωτοβουλίες για Τοπικές Συμβουλές στους Καταναλωτές. “