Συμμετοχή στο Finance watch

Η ΕΕΚΕ συμμετέχει στην διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Χρηματοοικονομικής Ένταξης του Finance Watch και καταθέτει την εμπειρία και τις δράσεις της στην Ελλάδα.