Συμμετοχή στο έργο Η2020/BioRecer

H EEKE ως Stakeholder στο έργο Η2020/BioRecer και παρίσταται στην εκδήλωση των Stakeholder που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η ΕΕΚΕ στην εν λόγω εκδήλωση εκπροσώπησε ταυτόχρονα και την European Consumer Union.