Συμμετοχή στο διακρατικό έργο της Movimento Consumatori “ReStart”

Η ΕΕΚΕ παρουσιάζει καλές πρακτικές για την συμβουλευτική των καταναλωτών στον τομέα των δανείων καθώς και το νομικό πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια που ισχύει στην Ελλάδα, σε δύο διαιδικτυακές εκδηλώσεις/ εργαστήρια στο πλαίσιο του διακρατικού έργου της Movimento Consumatori “ReStart” που αφορά τη δημιουργία δικτύου συμβουλευτικής καταναλωτών στον τομέα των δανείων στην Ιταλία.