Συμμετοχή στην τελική εκδήλωση ου έργου Η2020/Nudge

H EEKE  συμμετείχε με ομιλητή στη τελική εκδήλωση του έργου Η2020/Nudge που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες με θέμα: “Saving energy through nudging-How can behavioural science be used to create energy-saving incentives for end consumers?”. H EEKE στην εν λόγω εκδήλωση εκπροσώπησε ταυτόχρονα και την Europen Consumer Union.