Συμμετοχή στην εκδήλωση του ΟΟΣΑ

Η ΕΕΚΕ συμμετέχει σε εκδήλωση του ΟΟΣΑ για την Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό στην Πολωνία.