Συμμετοχή σε συνεδρίαση Κοινοβουλευτικού Κόμματος

Η ΕΕΚΕ συμμετέχει σε συνεδρίαση για τις επιπτώσεις της ακρίβειας στους καταναλωτές με τον Πρόεδρο Κοινοβουλευτικού Κόμματος, τους αρμόδιους τομεάρχες και στελέχη αυτού.