Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του SAFE FOOD ADVOCACY EUROPE

H EEKE  συμμετέχει σε Ομάδα Εργασίας του SAFE FOOD ADVOCACY EUROPE για τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις τη ΕΕ αναφορικά με τις ετικέτες τροφίμων καθώς και σε αντίστοιχη Ομάδα Εργασίας με θέμα “Διατροφή και Περιβάλλον”.