Συμμετοχή σε Εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η ΕΕΚΕ συμμετέχει σε εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών από τις Ενώσεις Καταναλωτών που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη.