Συμμετοχή σε εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης

Η ΕΕΚΕ συμμετέχει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ανάπτυξης που πραγματοποιείται στην Αθήνα, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: “Εθνικός Διάλογος -Νέα ατζέντα για τους καταναλωτές -Προτεραιότητες και δράσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων των καταναλωτών”.