Συμμετοχή σε εκδήλωση του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας

Η ΕΕΚΕ συμμετέχει δια του Προέδρου της ως Κεντρικού Ομιλητή σε εκδήλωση του Ελληνικού Δικτύου για τη Καταπολέμηση της Φτώχειας ,με θέμα, το Κόστος ζωής, την ακρίβεια, την ανισότητα και τη φτώχεια.