Συμμετοχή σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC)

Η ΕΕΚΕ συμμετέχει με ομιλητή στη διαδικτυακή και τελική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC), με θέμα:” The future of EU Funds for Cohesion and a Just Transition: with or without workers?”