Συμμετοχή σε εκδήλωση Κοινοβουλευτικού Κόμματος

Η ΕΕΚΕ συμμετέχει με ομιλητή σε εκδήλωση Κοινοβουλευτικού Κόμματος με θέμα:” Κόκκινα δάνεια. Υπάρχει λύση, έχουμε σχέδιο. ” και καταθέτει τις απόψεις και τις προτάσεις της.