Ρόδος: “Η άμυνα νοικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών και μικρεμπόρων απέναντι στους πλειστηριασμούς ακινήτων για Τραπεζικά Δάνεια και οφειλές στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία”

«Η άμυνα νοικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών και μικρεμπόρων απέναντι στους πλειστηριασμούς ακινήτων για Τραπεζικά Δάνεια και οφειλές στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (δυνατότητες ρύθμισης και διαγραφής χρεών)»

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου και το Τοπικό Παράρτημα Ρόδου της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας θα πραγματοποιήσουν ημερίδα, την Τετάρτη   4 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18.00 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου (Στεφ. Καζούλη 30, 851 00 ΡΟΔΟΣ), με θέμα:

Η άμυνα νοικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών και μικρεμπόρων απέναντι στους πλειστηριασμούς ακινήτων για Τραπεζικά Δάνεια και οφειλές στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (δυνατότητες ρύθμισης και διαγραφής χρεών)

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν, οι δυνατότητες που δίνει στους οφειλέτες ο νόμος 3869/10 «Ρύθμιση Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, θα δοθούν από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στατιστικά στοιχεία από την διαχείριση σχετικών υποθέσεων, θα αναφερθούν πώς και σε ποιες περιπτώσεις προστατεύονται οι τραπεζικές καταθέσεις, ενώ θα υπάρξει εκτενής αναφορά στη διάσωση της κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

Πληροφορίες: 22410.24730

«Η άμυνα νοικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών και μικρεμπόρων απέναντι στους πλειστηριασμούς ακινήτων για Τραπεζικά Δάνεια και οφειλές στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία (δυνατότητες ρύθμισης και διαγραφής χρεών)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18.00 – 18:30 Προσέλευση

18:30 – 18:45 Χαιρετισμός του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Ρόδου κ. Σάββα Χατζησάββα

18:45 – 19.00 Χαιρετισμός του Προέδρου του Τοπικού Παραρτήματος Ρόδου της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, κ. Ηλία Μπούκλα

19:00 – 19.15 – Χαιρετισμοί εκπροσώπων Τοπικών Φορέων

Παναγιώτης Καλόφωνος, Οικονομολόγος- Επιστημονικός Συνεργάτης Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

19.15 – 19:30 Οι δυνατότητες που δίνει στους οφειλέτες ο νόμος 3869/10, όπως ισχύει σήμερα, μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις

19:30-19:45 Παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας από τις υποθέσεις που έχει διαχειριστεί

19:45 – 20:00 Προστασία τραπεζικών καταθέσεων

20:15-20:45 Πλειστηριασμοί κύριας κατοικίας. Δάνεια σε ευρώ και ελβετικό φράγκο

20:45 – 21:30 Συμπεράσματα – Συζήτηση- Κλείσιμο ημερίδας