Ναύπακτος: Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου «Σύγκριση τιμών Βερολίνο Αθήνα”