Ναύπακτος: Συγκέντρωση τροφίμων για πολύτεκνες οικογένειες μακροχρόνια άνεργων