Ναύπακτος: Διανομή τροφίμων σε 115 οικογένειες μακροχρόνια άνεργων.