Η ενεργειακή φτώχεια στο προσκήνιο

Η ΕΕΚΕ συμμετέχει διαδικτυακά, σε εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του Ινστιτούτου των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, το οποίο διοργανώθηκε από την CGT, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, με θέμα: “Η ενεργειακή φτώχεια στο προσκήνιο”