Η ΕΕΚΕ συμμετέχει στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλλλικών Σωματείων (Ο.Β.Ε.Σ) στο πλαίσιο του προγράμματος E.A.T.S. Empowering Agri-Food Chain Through Social Dialogue