Εκδήλωση της ΓΣΕΕ σε συνεργασία με την ΕΕΚΕ με τίτλο: “Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟ ΘΕΟ”