Εκδήλωση στα γραφεία της ΕΕΚΕ

Η ΕΕΚΕ υποδέχεται στα γραφεία της εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το θέμα του γεωγραφικού αποκλεισμού στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.