Διημερίδα στην Ιστιαία: Η υπερχρέωση & η αντιμετώπισή της