Διημερίδα στη Θήβα: Η υπερχρέωση & η αντιμετώπισή της