Έρευνα: Η συμπεριφορά του καταναλωτή την περίοδο ακρίβειας στην Ελλάδα 2021-2022

Τα κύρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα της κοινωνίας τα έτη 2020 έως 2022 είναι η πανδημία Covid-19 και η κοινωνικο-οικονομική κρίση που προκάλεσε, καθώς και το εντεύθεν κύμα ακρίβειας που επήλθε στη χώρα από τον Ιούνιο του 2021 και ενισχύθηκε από το ξέσπασμα του πολέμου που κήρυξε η Ρωσία ενάντια στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο 2022 έως σήμερα.

Κατά το έτος 2022, οι τιμές στα βασικά είδη διατροφής έχουν εκτοξευθεί, και οι τιμές της ενέργειας, μαζί με τον παραλογισμό της «ρήτρας αναπροσαρμογής», βρίσκονται σε δυσθεώρητα ύψη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας διεξάγει έρευνα με τίτλο: Η συμπεριφορά του καταναλωτή την περίοδο ακρίβειας στην Ελλάδα 2021-2022.

Η έρευνα αποσκοπεί να καταγράψει δειγματοληπτικά τις συνολικές ατομικές και συλλογικές/ομαδικές αντιδράσεις των καταναλωτών στην τρέχουσα αύξηση των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών που καταναλώνουν.

Η ειδικότερη προστιθέμενη αξία που φιλοδοξεί να παράξει η έρευνα είναι υπέρβαση των τυπικών ατομικών αντιδράσεων στην καταναλωτική συμπεριφορά και η ταυτοποίηση συλλογικών αντιδράσεων που ενδεχομένως κυοφορούνται / ενυπάρχουν στις τυπικές ατομικές καταναλωτικές συμπεριφορές.

Διαβάστε την πολιτική απορρήτου εδώ