ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Η EEKE έχει διαχειριστεί διαχρονικά, οφειλές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, μέσω καθοδήγησης, υποστήριξης και συμβουλευτικής δραστηριότητας των οφειλετών από καταρτισμένους επιστημονικούς συνεργάτες.

Καθημερινά οφειλέτες με προβλήματα υπερχρέωσης και διαχείρισης οφειλών απευθύνονται στην ΕΕΚΕ και τα Παραρτήματά της  και λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση επιλέγοντας την αποτελεσματικότερη λύση για τη ρύθμιση των οφειλών τους βάσει των δυνατοτήτων που δίνει το νομικό πλαίσιο και ανάλογα με τη φύση των οφειλών αυτών, όπως, τραπεζικά δάνεια, οφειλές προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τις ΔΕΚΟ κ.ο.κ.

Νομικοί και οικονομολόγοι ασχολούνται εξατομικευμένα με την κάθε περίπτωση, προσπαθώντας να πετύχουν την ευνοϊκότερη ρύθμιση για κάθε οφειλέτη, λαμβάνοντας υπόψη τις υποκειμενικές συνθήκες, ανάγκες και δυνατότητες, απορρίπτοντας τις μαζικές και τυποποιημένες λύσεις.

Παρακολουθείται διαρκώς κάθε σχετική νομοθετική και πολιτική εξέλιξη, ώστε να παρέχεται έγκυρη ενημέρωση και να βελτιώνονται οι προσφερόμενες προς τους καταναλωτές-οφειλέτες υπηρεσίες, με σκοπό την υποβοήθησή τους για τη ρύθμιση των οφειλών, με βιώσιμα πλάνα και ρεαλιστικές λύσεις.

Βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από τη μελέτη που εκπονήθηκε για τη δράση της στη ρύθμιση οφειλών,  η ΕΕΚΕ διαχειρίστηκε 62.000.000,00€ οφειλές μελών-δανειοληπτών μη εξυπηρετούμενων δανείων, υπάγοντας τις υποθέσεις στο Νόμο 3869/10 και πέτυχε διαγραφή χρεών ποσοστού 67,75 % ενώ το ποσοστό των οφειλών που ρυθμίστηκαν ήταν 32,25%.

Δείτε τη Μελέτη Διαχείρισης της Υπερχρέωσης Φυσικών Προσώπων της ΕΕΚΕ για τα έτη 2009-2019:

Η Διαχείριση της Υπερχρέωσης Φυσικών Προσώπων: Μελέτη Στατιστικών Αποτελεσμάτων 2009-2019

Kατά την περίοδο 2019 – 2022, η ΕΕΚΕ παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη σε καταναλωτές με συνολικό ποσό οφειλής 29.924.987,61€. Σε ρύθμιση με πιστωτικά ιδρύματα, funds και εισπρακτικές, προχώρησαν καταναλωτές με συνολικό ποσό οφειλής 3.519.527,05€. Από το ποσό των 3.519.527,05€, ρυθμίστηκε και αποπληρώνεται το 64,67% ποσό ύψους 2.276.021,07€, ενώ πέτυχε οριστική διαγραφή οφειλών σε ποσοστό 35,33% ήτοι 1.243.505,98€.

Δείτε τις επιπτώσεις της Υπερχρέωσης στους Καταναλωτές για τα έτη 2019-2022:

Οι επιπτώσεις της Υπερχρέωσης στους Καταναλωτές 2019 – 2022

Κατά έτος 2023, η ΕΕΚΕ παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη σε καταναλωτές με συνολικό ποσό οφειλής 7.106.675,65€. Σε ρύθμιση με πιστωτικά ιδρύματα, funds και εισπρακτικές, προχώρησαν καταναλωτές με συνολικό ποσό οφειλής 1.774.678,12€. Από το ποσό των 1.774.678,12€, ρυθμίστηκε και αποπληρώνεται το 44,75% ποσό ύψους 794.191,95€, ενώ πέτυχε οριστική διαγραφή οφειλών σε ποσοστό 55,25% ήτοι 980.486,17€.

Παράλληλες δράσεις για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά αποτελούν:

– η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης από ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες- Ψυχολόγους- προς τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ρύθμιση των οφειλών τους

– η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των καταναλωτών με φυλλάδια, συνεντεύξεις και εκδόσεις, όπως, ο Οδηγός αντιμετώπισης των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών (Εισπρακτικές εταιρείες)

– η εκπαίδευση των καταναλωτών. Στελέχη της ΕΕΚΕ έχουν εκπαιδεύσει χιλιάδες καταναλωτές σε εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με άλλους φορείς

– και τέλος, οι παρεμβάσεις προς τα αρμόδια και συναρμόδια Υπουργεία και Επιτροπές.

Και πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΚΕ:

 1. Κατέθεσε προτάσεις προς τις κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων σχετικά με τα Περιθώρια βελτίωσης των διατάξεων του ν. 3869/2010
 2. Συμμετείχε σε συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το «Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για Ενήμερους Δανειολήπτες και τροποποιήσεις στο ν.3868/2010»
 3. Κατέθεσε αίτημα στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και τους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για την επ’ αόριστον αναστολή των πλειστηριασμών της κύριας κατοικίας και νομοθετικές προτάσεις για το τραπεζικό σύστημα
 4. Αιτήθηκε στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου από τους δικαιούχους του πρ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
 5. Έχει λάβει μέρος σε διαβουλεύσεις, όπως, η συνδιαμόρφωση του κειμένου του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, όπου μοναδική πρόταση υπήρξε η ενσωμάτωση -και εν τέλει ενσωματώθηκε – του δικαιώματος των καταναλωτών να λαμβάνουν Αντίγραφο του σχεδίου της σύμβασης κατόπιν αίτησής τους και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, προκειμένου να το μελετήσουν, έχοντας εύλογο χρόνο στη διάθεσή τους πριν από την υπογραφή δανειακής σύμβασης με τα Πιστωτικά ιδρύματα».
 6. Κατέθεσε στον Υπουργό Οικονομικών παρατηρήσεις επί του Νόμου 4389/22-05-2016 οι οποίες αναφέρονται στη σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και στη λειτουργία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
 7. Κατέθεσε τις θέσεις της για το Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις»
 8. Κατέθεσε τις θέσεις για το Σχέδιο νόμου για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας

Δείτε τις επικαιροποιημένες Θέσεις της ΕΕΚΕ για τα Κόκκινα Δάνεια και την Προστασία της Κύριας Κατοικίας εδώ 

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  Βασικές Πληροφορίες

  ΣτεγαστικόΚαταναλωτικόΕπαγγελματικόΠιστωτική κάρτα