ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΕΗ

Οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας είναι συντριπτικές για όλους τους εργαζόμενους-καταναλωτές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη μη καταβολή εκτάκτου επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε πολλούς δικαιούχους, λάθη στην καταβολή αποζημιώσεων, αναστολές συμβάσεων με ταυτόχρονη απώλεια του μεγαλύτερου μέρους του μισθού μεγάλης μερίδας εργαζομένων κλπ.

Για το λόγο αυτόν,  η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) ζήτησε από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. αλλά και άλλες δημόσιες και μη επιχειρήσεις, να στηρίξουν έμπρακτα «εργαζόμενους» που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας είτε με ειδικά τιμολόγια είτε με ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των τρεχόντων λογαριασμών και πιθανών οφειλών τους και σε κάθε περίπτωση, με μη διακοπή της παροχής ρεύματος στις οικογένειές τους.

Σε αντίθεση με την άμεση και θετική ανταπόκριση της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, η Δ.Ε.Η. επικαλείται την τιμολογιακή της πολιτική, λες και οι ελάχιστες εκπτώσεις ή ο διακανονισμός θα λύσουν το πρόβλημα χιλιάδων οικογενειών των οποίων η ίδια η επιβίωση τίθεται πλέον σε κίνδυνο. Κίνδυνος ο οποίος δεν εξαντλείται μόνο στο τωρινό χρονικό διάστημα αλλά θα έχει, δυστυχώς, μεγάλη διάρκεια.

Είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών, οι δημόσιες επιχειρήσεις, όπως η ΔΕΗ, να εφαρμόσουν στην πράξη τη λεγόμενη «εταιρική κοινωνική ευθύνη» έτσι ώστε να μην αποτελεί κενό γράμμα αλλά να έχει αντίκτυπο σε εργαζόμενους που για ακόμη μία φορά, χωρίς την υπαιτιότητά τους, πλήττονται βάναυσα, σύμφωνα και με τις οδηγίες του  Υπουργού  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Καλούμε τη Δ.Ε.Η. άμεσα να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο.