Βαθιά ανάσα για υπερχρεωμένη

Στο Τοπικό Παράρτημα Χανίων της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, απευθύνθηκε οφειλέτρια, με 9 δάνεια σε 4 τράπεζες και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των 70.680,00  ευρώ.

Η οφειλέτρια, με τη συνδρομή των Νομικών Συμβούλων του Παραρτήματος πέτυχε την προσωρινή υπαγωγή της στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε, την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της και τέλος, μειώνει με νέα προσωρινή διαταγή που μεταρρύθμισε την προηγούμενη τις μηνιαίες καταβολές των δανείων της από 300 ευρώ σε 123 ευρώ το μήνα για 4 έτη και 4 μήνες.