Τριάντα ενώσεις καταναλωτών περιλαμβάνονται στο «Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών». Διαγράφηκαν 16 πρωτοβάθμιες ενώσεις

Στη διαγραφή 16 πρωτοβάθμιων ενώσεων καταναλωτών από το “Μητρώο των Ενώσεων Καταναλωτών” προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας με αφορμή την επικαιροποίηση των στοιχείων του σχετικού μητρώου. Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2251/1994, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ενώσεις καταναλωτών είναι σωματεία που έχουν αποκλειστικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού. Εκπροσωπούν τους καταναλωτές στα όργανα στα οποία προβλέπεται η εκπροσώπηση καταναλωτών, ενημερώνουν και συμβουλεύουν τους καταναλωτές, τους αντιπροσωπεύουν δικαστικά και εξώδικα και ασκούν συλλογικές αγωγές σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Οι ενώσεις καταναλωτών αποκτούν νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο “Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών”. Το μητρώο επικαιροποιήθηκε με πρόσφατη απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου. Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών Το αναρτημένο μητρώο στην ιστοσελίδα (www.efpolis.gr) της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή «Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών» σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση περιλαμβάνει 2 δευτεροβάθμιες ενώσεις και 28 πρωτοβάθμιες. Οι δευτεροβάθμιες είναι το ΙΝ.ΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος (ΙΝ.ΚΑ/ΓΟΚΕ) και η Πανελληνία Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ). Οι 28 πρωτοβάθμιες ενώσεις είναι οι εξής παρακάτω: – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ) – Ινστιτούτο Καταναλωτών Κρήτης (ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ) – Ένωση Καταναλωτών ‘’Η Ποιότητα της Ζωής” (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ) – Ένωση Καταναλωτών Καβάλας (ΕΝ.Κ.ΚΑ) – Σύλλογος για τα Δικαιώματα του καταναλωτή και του Πολίτη (ΔΙ.ΚΑ.Π) – Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Έβρου (E.Π.Κ.Ε) – Ινστιτούτο Καταναλωτών Θεσσαλίας (ΙΝ.ΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) – Ένωση Καταναλωτών Λέσβου (ΕΝ.ΚΑ.Λ) – Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών «Νέο ΙΝΚΑ» – Ινστιτούτο Προστασίας Καταναλωτών Ηπείρου (ΙΝΠΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ) – Ένωση Καταναλωτών Νομού Αιτωλοακαρνανίας – Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Σερρών (Ε.Π.ΚΑ.Σ) – Ένωση Καταναλωτών Ροδόπης – Ινστιτούτο Καταναλωτών Δωδεκανήσου – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Νάουσας – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Βιοκαταναλωτές για Ποιοτική Ζωή «ΒΙΟΖΩ» – Μοτοσυκλετιστική Ένωση Καταναλωτών (ΜΟΤ.Ε.Κ.) – Καταναλωτική Συνείδηση – Ένωση Καταναλωτών Χίου – Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ) – Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας – Ένωση Καταναλωτών και Δανειοληπτών – Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος (E.E.K.E.) – Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος – Ένωση Καταναλωτών Περιφέρειας Κρήτης – Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών- Καταναλωτών Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου – Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) Κορινθίας. Διαγραφή ενώσεων καταναλωτών από το Μητρώο Σύμφωνα με τα πρακτικά της Επιτροπής Πιστοποίησης λειτουργίας των ενώσεων έγινε ανάκληση τη πιστοποίησης και διαγραφή 16 πρωτοβάθμιων ενώσεων καταναλωτών από το μητρώο. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής ενώσεις καταναλωτών: – Ένωση Πολιτών Γενικός Οργανισμός Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΥΡΩ-ΖΩΝΗ) – Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας – Ένωση Καταναλωτών Καλλιθέας – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ΚΕ.Π.ΚΑ Πρεβέζης – Ένωση Καταναλωτών Νομού Δράμας (ΕΝ.ΚΑ Δράμας) – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών Χαλκιδικής (Ν. Μουδανιά) – Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση Φλώρινας (Ε.ΚΑΤ.Ο) – Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιβατών Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών – Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) Στερεάς Ελλάδος – Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν. Κιλκίς (ΕΝΩ.Π.ΚΑ) – Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών -ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ – ΙΝ.ΚΑ Ηλείας – Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών Ταξιδιωτικών & Τουριστικών Υπηρεσιών – Ένωση Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων Ζωή Υγεία – Σύλλογος Προστασίας Καταναλωτών Έδεσσας – Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ) Μακεδονίας. Ανανεωμένη Λειτουργία της Ιστοσελίδας του ICPEN

Στο μεταξύ στην ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου αναφέρεται ότι το Διεθνές Δίκτυο για την Προστασία των Καταναλωτών και την Εφαρμογή της Νομοθεσίας (ICPEN) ανανέωσε την ιστοσελίδα του www.icpen.org για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών παγκοσμίως. Ο νέος ιστότοπος παρέχει στους καταναλωτές βασικές πληροφορίες, όπως τον τρόπο αποφυγής απάτης και την ασφαλή online αγορά.

Υπάρχουν επίσης συμβουλές για το πού να αναζητήσετε βοήθεια και πώς να καταθέσετε μια καταγγελία στις διασυνοριακές διαφορές. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές που πιστεύουν ότι έχουν πέσει θύμα παραπλανητικών πρακτικών στο διαδίκτυο μπορούν να καταγράψουν την καταγγελία τους στη διεύθυνση www.econsumer.gov σαν παγκόσμιος μηχανισμός υποβολής καταγγελιών του ICPEN που είναι διαθέσιμος σε οκτώ γλώσσες.

Για τις αρμόδιες αρχές προστασίας των καταναλωτών, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Δικτύου και πώς μπορούν να συμμετάσχουν σε δράσεις, όπως: – η Διεθνής Ημέρα Εξοικονόμησης Διαδικτύου, μια συντονισμένη καταστολή των απατών με τις αρμόδιες αρχές να στοχεύουν στην αντιμετώπιση της παραπλανητικής και δόλιας συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο καθώς και σε άλλες μορφές ψηφιακής επικοινωνίας και – ο Μήνας Πρόληψης της Απάτης, μια μηνιαία εκπαιδευτική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενημέρωση των καταναλωτών για την απάτη και την ευαισθητοποίηση για τις απάτες μέσω σειράς εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.