Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο για υπερχρεωμένους δανειολήπτες

042

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου καλεί όλους τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες που βρίσκονται σε αδυναμία εξυπηρέτησης να επικοινωνήσουν με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου καλεί όλους τους καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται σε αδυναμία εξυπηρέτησης των καταναλωτικών (καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, κλπ) και στεγαστικών δανείων (αγορά στέγης, επισκευαστικά δάνεια) να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου σε συνεργασία με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας συμμετέχει στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους υπερχρεωμένους δανειολήπτες, για τον διακανονισμό των υφιστάμενων χρεών τους προς τις τράπεζες.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, θα διαθέσει άμεσα στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές οικονομικό σύμβουλο, για να διαμορφώσει τη σχετική πρότασή τους, που θα πρέπει να υποβληθεί στις δανείστριες τράπεζες.