ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΜΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΗΣ City Insurance

Είναι γνωστό ότι η άδεια λειτουργίας της ρουμανικής ασφαλιστικής εταιρείας City Insurance (Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.) ανακλήθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου 2021 από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Ρουμανίας. Η εταιρεία αυτή δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων, με το καθεστώς της  Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (Ε.Π.Υ.) (άρθρο 117 Ν. 4364/2016)

Σύμφωνα με την ισχύουσα ρουμανική νομοθεσία και μετά από σχετική ανακοίνωση, το Εγγυητικό Κεφάλαιο της Ρουμανίας (FGA) μπορεί να ξεκινήσει την καταβολή αποζημίωσης στους ασφαλιστικούς πιστωτές της City Insurance S.A. σε 60 ημέρες, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης FSA στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας (17-9-2021). Τα αιτήματα πληρωμής μπορούν να υποβληθούν το αργότερο εντός 90 ημερών από την ημερομηνία που η απόφαση του Δικαστηρίου για την έναρξη των διαδικασιών εκκαθάρισης παραμένει οριστική ή από την ημερομηνία που προέκυψε το δικαίωμα αξίωσης, όταν προέκυψε μεταγενέστερα.

Oι ασφαλισμένοι που ενδιαφέρονται να καταγγείλουν την ασφαλιστική τους σύμβαση και να ζητήσουν επιστροφή ασφαλίστρου πρέπει να επικοινωνούν με το Εγγυητικό Κεφάλαιο της Ρουμανίας (FGA) [Str.Vasile Lascăr 31, București, e-mail: office@fgaromania.ro, τηλ. +40212011060, φαξ +40212011061], ακολουθώντας τις οδηγίες που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του FGA : https://www.fgaromania.ro/en/fga-receives-payment-requests-from-insurance-creditors-of-city-insurance/.

Σκόπιμη είναι και η επικοινωνία των ασφαλισμένων με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές τους στην Ελλάδα τόσο για ζητήματα ασφαλίστρων όσο και για την περαιτέρω ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος. Θυμίζουμε ότι οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι οχημάτων που ασφαλίζονται στην εν λόγω ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούνται εντός 30 ημερών από την ανάκληση της άδειας να απευθυνθούν σε άλλο ασφαλιστή, αφού από τότε και μετά το όχημα θα θεωρείται ανασφάλιστο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: