Τα ευρήματα της Έρευνας της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΣΕΕ: Στα 50 ευρώ το μηνιαίο χαρτζιλίκι

ScreenHunter_34 Nov. 02 13.56