Συνέντευξη Τύπου

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, σας καλεί σε συνέντευξη τύπου όπου θα παρουσιαστεί η μεγαλύτερης  εμβέλειας Έρευνα που αφορά το χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, με τίτλο «Η Προστασία του Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο»,  η οποία  πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1000 ηλεκτρονικών καταστημάτων .

Στη συνέντευξη τύπου:

θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν, τα ιδιαιτέρως εντυπωσιακά ευρήματα της Έρευνας, η οποία εστίασε στο αν και κατά πόσο τα ηλεκτρονικά καταστήματα εναρμονίζονται με τις βασικές προϋποθέσεις του Νόμου, με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών αλλά και των προμηθευτών ώστε να μη διαταράσσεται η μεταξύ τους σχέση εμπιστοσύνης κατά τις συναλλαγές.

Η συνέντευξη τύπου θα λάβει χώρα την Πέμπτη 8 Ιουνίου, στις 12:30 στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ (Πατησίων 69 και Αινιάνος 2).

 Η παρουσία όλων σας είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων.