Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με το SAFE FOOD ADVOCACY

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Ε.Ε.Κ.Ε. με το Safe Food Advocacy, με σκοπό την προώθηση πρωτοβουλιών και έργων για την προστασία των  καταναλωτών.

Το πλαίσιο αυτής της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων αναπτύσσει και προωθεί κοινές στρατηγικές και δραστηριότητες για τη βελτιωμένη συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Αποστολή του Safe Food Advocacy είναι:

  • Η εκπαίδευση των ευρωπαίων καταναλωτών σχετικά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να επιλέγουν τεκμηριωμένα τα τρόφιμα που αγοράζουν
  • Η έρευνα σχετικά με τα συστατικά των τροφίμων και τον άμεσο αντίκτυπό τους στην υγεία του καταναλωτή
  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων καταναλωτών στους τομείς του περιβάλλοντος και των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της σπατάλης τροφίμων και της αναζήτησης πιο βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Safe Food Advocacy εδώ, στο Twitter και στο Facebook  όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του και πώς συνεργαζόμαστε για την καλύτερη ενδυνάμωση των πολιτών της Ευρώπης.