Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με το Δίκτυο Active Citizenship

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Ε.Ε.Κ.Ε. με το Δίκτυο Active Citizenship (ACN), με σκοπό την προώθηση πρωτοβουλιών και έργων για την προστασία των  καταναλωτών.

Το πλαίσιο αυτής της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων προάγει την ενδυνάμωση των πολιτών στον τομέα των καταναλωτών, της υγείας, του περιβάλλοντος, της βιωσιμότητας και των SDG.

Επιπρόσθετα, αναπτύσσει και προωθεί κοινές στρατηγικές και δραστηριότητες για τη βελτιωμένη συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Τέλος, η σύναψη του μνημονίου και η νέα αυτή συνεργασία θα διευκολύνει και θα υποστηρίξει την προώθηση και ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών και τη συμμετοχή των πολιτών στις συζητήσεις και στις διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το ACN εδώ , στο Twitter και στο Facebook  όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις δρασεις του και πώς συνεργαζόμαστε για την καλύτερη ενδυνάμωση των πολιτών της Ευρώπης.