Συμβουλές για υποψήφιους ενοικιαστές από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Βόλου

Συμβουλές προς τους υποψήφιους ενοικιαστές απευθύνει η Ενωση Εργαζομένων  Καταναλωτών Βόλου, οι οποίοι βρίσκονται σε αναζήτηση κατοικίας. Στην σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων ότι οι υποψήφιοι ενοικιαστές θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής, για την αντιμετώπιση πιθανών παράνομων πρακτικών:

« Να οριοθετούν τις απαιτήσεις τους  σχετικά με το προς αναζήτηση ακίνητο σύμφωνα με τις ανάγκες μας (τετραγωνικά μέτρα, είδος θέρμανσης, όροφο, παροχές, περιοχή, μέσα μαζικής μεταφοράς, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ).

Σε περίπτωση άγνοιας της περιοχής ή της πόλης, μια λύση είναι η αναζήτηση ακινήτου σε συνεργασία με μεσίτη ο οποίος πρέπει να κατέχει νόμιμη άδεια άσκησης του επαγγέλματος, να γίνεται με σαφήνεια η συμφωνία για την αμοιβή του και να γνωρίζουμε πλήρως τα στοιχεία του, με την επισήμανση ότι «δεν οφείλουμε να δίνουμε αμοιβή στην περίπτωση της απλής υπόδειξης ακινήτων από το μεσίτη».

Επίσης στο μισθωτήριο, θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία και των δυο πλευρών (εκμισθωτή – μισθωτή), οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, το ακριβές μίσθωμα (ενοίκιο) και ο τρόπος καθώς και η ημερομηνία καταβολής του. Τόσο ο μισθωτής όσο και ο εκμισθωτής οφείλουν να έχουν στην κατοχή τους από ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Τέλος, «καλό είναι να πληροφορούμαστε το ύψος των κοινοχρήστων για τους χειμερινούς και τους θερινούς μήνες, εφόσον το επιθυμητό ακίνητο είναι σε πολυκατοικία και να ζητάμε αποδείξεις, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, οι οποίοι μελλοντικά μπορεί να μας επιβαρύνουν».