Σύνεση για την παγκόσμια ημέρα καταναλωτή

030

Η εποχή μας δεν είναι για σπατάλες, κι όσο πιο σύντομα το συνειδητοποιήσουν αυτό τα παιδιά, τόσο το καλύτερο… Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Καταναλωτή στις 15 Μαρτίου, είναι κρίσιμο να θυμόμαστε όλοι ότι χρειάζεται σωστή καταναλωτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών ως “αυριανών πρωταγωνιστών” της παραγωγικής διαδικασίας.

Αυτό το συμπέρασμα προέκυψε, μεταξύ άλλων, από την Ημερίδα, με θέμα: “Γονείς και παιδιά: Σημερινοί και αυριανοί καταναλωτές στις νέες συνθήκες”, την οποία διοργάνωσαν το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π.) της ΓΣΕΕ, σε συνεργασία με τη Γραμματεία Καταναλωτικού Κινήματος της ΓΣΕΕ και την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.).

Στην ημερίδα έγινε παρουσίαση της πανελλαδικής έρευνας της Ε.Ε.Κ.Ε. που τις καταναλωτικές συνήθειες των παιδιών, σύμφωνα με τις απόψεις των γονέων. Όπως φαίνεται, οι γονείς προσδοκούν τη «συνεργασία» από τους υφιστάμενους κοινωνικούς θεσμούς όπως π.χ. το σχολείο.

Όπως επεσήμανε ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), κ. Γιάννης Παναγόπουλος, έχει προταθεί στην Ελληνική Στατική Αρχή η δημιουργία Δείκτη Τιμών Μικρού Καταναλωτή, που θα παρακολουθεί τις τιμές των προϊόντων που καταναλώνουν τα παιδιά.

Παράλληλα χρειάζεται και η κατάλληλη εκπαίδευση με στόχο η “ευαίσθητη” κατηγορία των παιδιών να αποκτήσει συμπεριφορά ενεργού καταναλωτή, ικανού να παρεμβαίνει και να προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντά του, αλλά και να μην θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλειά του.

Πάντως σημειώθηκε επίσης ότι ο αθλητισμός και ο χορός αντισταθμίζουν και διαμορφώνουν την καταναλωτική συνείδηση και την ορθή καταναλωτική συμπεριφορά, ενώ και η διατροφή λειτουργεί ως προνομιακό πεδίο έκφρασης της ροπής κοινωνικοποίησης των παιδιών.