Το Πρόγραμμα Σπουδών του προγράμματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ έχει θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα, καθώς στις 5 τριήμερες συναντήσεις (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ) περιλαμβάνονται δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης και άσκησης στις τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων συνολικής διάρκειας 90 ωρών με παράλληλη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και προετοιμασία (τουλάχιστον 10 ωρών) για το σχεδιασμό 20λεπτης μικρό διδασκαλίας […]

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ αποτελεί το ενδιάμεσο πρόγραμμα των Προγραμμάτων για την Κοινωνική Οικονομία και τα Δικαιώματα του Καταναλωτή της ΓΣΕΕ, που ευαισθητοποιεί και εξοικειώνει τα στελέχη των Εργατικών Κέντρων της χώρας με το νομοθετικό πλαίσιο, την ιστορική αναδρομή και τις θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν τον Τρίτο Τομέα της οικονομίας και την Κοινωνική Οικονομία. […]

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ αποτελεί το εισαγωγικό πρόγραμμα των προγραμμάτων για την Κοινωνική Οικονομία και τα Δικαιώματα του Καταναλωτή, που ευαισθητοποιεί και εξοικειώνει τα στελέχη των Εργατικών Κέντρων της χώρας με το νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών. Το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, συνολικής διάρκειας 60 διδακτικών ωρών, περιλαμβάνει συγκεκριμένες […]

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ αποτελεί το τρίτο πρόγραμμα των προγραμμάτων για την Κοινωνική Οικονομία και τα Δικαιώματα του Καταναλωτή, που ευαισθητοποιεί και εξοικειώνει τα στελέχη των Εργατικών Κέντρων της χώρας με το όραμα, τις στρατηγικές επιλογές και τον αποτελεσματικό επιχειρηματικό σχεδιασμό των φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας. Το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ […]