ΤΕΒΑ/FEADΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)».

Η ΕΕΚΕ συμμετέχει στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ ως κοινωνικός εταίρος στις Κοινωνικές Συμπράξεις Βοιωτίας, Ευβοίας – Σκύρου, Ευρυτανίας, Φωκίδας και Λάρισας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD). Σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ23/οικ.19162/1277/27-05-2015 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1066/5-6-2015, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ των παροχών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (TEBA/FEAD)», είναι άτομα και οικογένειες, τα οποία διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Η ΕΕΚΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΒΑ υλοποιεί Συνοδευτικά Μέτρα και πραγματοποιεί δράσεις αντιμετώπισης της φτώχειας και κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων παρέχοντας υπηρεσίες:

  • εκπαίδευσης

  • ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

  • συμβουλευτικής για τη ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων και μικρο-επιχειρήσεων

  • συμβουλευτικής για την αντιμετώπιση πλειστηριασμών

  • υλοποίησης σεμιναρίων για τη διαχείριση του οικογενειακού προϋπολογισμού και την κοινωνική επιχειρηματικότητα

  • κοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ενηλίκων ή/και παιδιών