ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Το έργο « Ενίσχυση των οργανώσεων καταναλωτών: προς μια εναρμονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της διπλής ποιότητας στα τρόφιμα » (ECO) είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (REC) της ΓΔ Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το έργο στοχεύει στον περιορισμό των πρακτικών διπλής ποιότητας στα τρόφιμα και στην ενίσχυση των οργανώσεων καταναλωτών στην ΕΕ.


Παρακολουθήστε το βίντεο του έργου για να μάθετε περισσότερα:


Το έργο περιλαμβάνει τρεις εταίρους με έδρα σε 3 κράτη μέλη:  • Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumator (Ιταλία)

  • SAFE – Safe Food Advocacy Europe (Βέλγιο)

  • InfoCons Association (Ρουμανία)


https://www.youtube.com/watch?v=X99mKgk0l04


Δείτε το φυλλάδιο του έργου εδώ:


Διπλή ποιότητα στα τρόφιμα


«Η διπλή ποιότητα είναι μια πρακτική στην οποία οι εταιρείες χρησιμοποιούν διαφορετικές συνταγές, σκευάσματα ή πρότυπα για αντικείμενα που πωλούνται με την ίδια επωνυμία και με πολύ παρόμοια συσκευασία.


Αυτή η πρακτική μπορεί να βρεθεί σε κάθε είδος προϊόντος, αλλά είναι εξαιρετικά συνήθη στα τρόφιμα. Στον τομέα των τροφίμων, η «διπλή ποιότητα» χαρακτηρίζεται από προϊόντα που πωλούνται με την ίδια μάρκα με πανομοιότυπες ή πολύ παρόμοιες συσκευασίες, αλλά με διαφορετικά συστατικά και ποιότητα ανάλογα με την ευρωπαϊκή χώρα όπου διανεμήθηκαν. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τις αρχές της ενιαίας αγοράς, οι εταιρείες που εμπορεύονται είναι ελεύθερες να διαφοροποιούν τα προϊόντα τους για διαφορετικές αγορές σύμφωνα με τις τοπικές προτιμήσεις, για παράδειγμα. Ωστόσο, οι καταναλωτές δεν μπορούν να παραπλανηθούν από διαφορετικά προϊόντα που τους παρουσιάζονται ως πανομοιότυπα, ελλείψει νόμιμων και αντικειμενικών λόγων και αυτό συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις με την «διπλή ποιότητα των τροφίμων».


Σκοπός


Αυτό το έργο διάρκειας ενός έτους στοχεύει στη δημιουργία μιας δομής που βασίζεται σε οργανώσεις καταναλωτών και είναι σε θέση να ενημερώνει και να παρέχει στις αρμόδιες αρχές (σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο) πλήρη και ακριβή αξιολόγηση σχετικά με τη διπλή ποιότητα των τροφίμων στην ΕΕ. Αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση των αρμόδιων αρχών για αυτό το ζήτημα και παρέχοντάς τους πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, το έργο θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.


Κοινή διαδικτυακή πλατφόρμα


Το έργο ECO δημιούργησε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την αναφορά και κοινή χρήση αποτελεσμάτων δοκιμών και παραπλανητικών στρατηγικών επωνυμίας, η οποία παρέχεται σε οργανώσεις καταναλωτών. Στόχος του είναι να δοκιμάσει τουλάχιστον 500 προϊόντα που ανέβηκαν από 18 οργανώσεις καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.Κάντε κλικ εδώ για να ελέγξετε την κοινή διαδικτυακή πλατφόρμα


Περαιτέρω δραστηριότητες


Με βάση την εναρμονισμένη μεθοδολογία δοκιμών και το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της ανάπτυξης του έργου, το ECO στοχεύει επίσης στη δημιουργία ενός συστήματος πιστοποίησης για τις εταιρείες που θα τους επιτρέψουν να δείξουν τη βούλησή τους να αντιμετωπίσουν ζητήματα διπλής ποιότητας των τροφίμων


Θα οργανωθεί μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δοκιμών. Μέσω αυτού του συνεδρίου, το έργο στοχεύει στη βελτίωση της υπεράσπισης των οργανώσεων καταναλωτών και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων καταναλωτών, αρμόδιων αρχών και σχετικών ιδιωτικών φορέων.


Ακολουθήστε το έργο στο:


           


Αυτό το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020)                                                              


SUPPORTING ORGANISATIONS