Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συμβούλων Καταναλωτή

Το Πρόγραμμα Σπουδών του προγράμματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ έχει θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα, καθώς στις 5 τριήμερες συναντήσεις (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ) περιλαμβάνονται δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης και άσκησης στις τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων συνολικής διάρκειας 90 ωρών με παράλληλη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και προετοιμασία (τουλάχιστον 10 ωρών) για το σχεδιασμό 20λεπτης μικρό διδασκαλίας αξιολόγησης, μέσω της οποίας οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που αποκτήσαν, και συγκεκριμένα:

α) να εξοικειωθούν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες μάθησης των ενηλίκων εκπαιδευομένων, β) να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στις τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων, και γ) να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις συγκεκριμένες τεχνικές στην εκπαιδευτική διαδικασία διευκολύνοντας τις εισροές και τη δυναμική της ομάδας.
Τα μαθησιακά αντικείμενα που αναπτύσσονται καλύπτουν θεματικά πεδία όπως: Δια βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αποτελεσματική Μάθηση Ενηλίκων, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Εκπαιδευτική πρακτική στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαιδευτική Ομάδα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας.

Οι εκπαιδευόμενοι στο πρόγραμμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ αξιολογούνται και με την επιτυχημένη (αξιολόγηση μέσω παρουσίασης μικρό διδασκαλίας) και επαρκή(παρουσία) φοίτησή τους αποκτούν σχετικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης της Δια Βίου Μάθησης.
Ακολουθεί το διδακτικό υλικό: