Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας


Σκοπός του έργου «Ψηφιακές Κοινότητες Τρίτης Ηλικίας» είναι να βελτιώσει άμεσα την ποιότητα διαβίωσης των επωφελουμένων και να συμβάλλει στην προστασία του εισοδήματος και της περιουσίας τους.


Ταυτόχρονα: • Να υποστηρίξει τους ηλικιωμένους με σκοπό τη συμμετοχή τους στην άσκηση συνηγορίας για τις ανάγκες τους και τις ανάγκες των κοινοτήτων τους.

 • Να παρέχει τη δυνατότητα σε όσους επωφελούμενους το επιθυμούν και κριθούν κατάλληλοι να συμμετάσχουν εθελοντικά σε μια κοινωφελή δραστηριότητα η οποία είναι ενδογενώς βιώσιμη και συνεπώς διαχρονικά αυτοδιατηρήσιμη.

 • Να βελτιώσει την κοινωνική ένταξη των επωφελούμενων, μέσα από την κοινωφελή δραστηριότητα, που αποτελεί τον απώτερο στρατηγικό στόχο του έργου.

 • Να υποστηρίξει την τρίτη ηλικία που δεν είναι εξοικειωμένη, να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της ασφαλής χρήσης των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της διαχείρισής τους.


Το έργο αξιοποιεί τη συνεργασία δύο υφιστάμενων δικτύων: Το δίκτυο 10 εκ των 59 παραρτημάτων της ΕΕΚΕ και τους αντίστοιχους 10 δήμους, και πιο συγκεκριμένα, τα Κέντα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στις ακόλουθες πόλεις: 1. Ναύπακτος

 2. Χανιά

 3. Βέροια

 4. Καστοριά

 5. Λαμία

 6. Σύρος Ερμούπολη

 7. Κατερίνη

 8. Ρόδος

 9. Βόλος

 10. Μεσολόγγι


Το έργο στοχεύει στην κατάρτιση 200 ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω, στην ασφαλή χρήση χρηματοπιστωτικών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σε 10 πόλεις της Ελλάδας με μονοήμερα Εργαστήρια Κατάρτισης (5ώρες).


Από τους 200 ηλικιωμένους που καταρτίστηκαν με τηλεκατάρτιση, 50 άτομα (5 άτομα ανά Εργαστήριο Κατάρτισης) σήμερα συγκροτούν ένα δίκτυο που με Μονάδα Κεντρικής Υποστήριξης την ΕΕΚΕ παρέχει επιτοπίως και συνεχώς τις εν λόγω υπηρεσίες σε νέους επωφελούμενους.


Τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες είναι:


Α) ασφαλής χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας,


Β) διαδικτυακή τραπεζική και το ηλεκτρονικό εμπόριο,


Γ) προστασία τραπεζικών λογαριασμών,


Δ) εξυπηρέτηση δανείων και πιστώσεων,


Ε) ειδικές παροχές προς άτομα τρίτης ηλικίας – ΔΕΚΟ


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου Digital Communities of the Elderly