2022

2022 1. Κατά το έτος 2022, η ΕΕΚΕ συμμετέχει στην ενσωμάτωση της ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2020/1828, σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ

 2. Στις 18/02/2022 καταθέτει τις απόψεις της στο Ερωτηματολόγιο για τους Κλάδους και Τομείς της Κυκλικής Οικονομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Χρηματοδότησης Δράσεων για την Κυκλική Οικονομία

 3. Στις 26/01/2022 δημοσιεύει «Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις οδικές μετακινήσεις και στις μετακινήσεις με τα μέσα σταθερής τροχιάς» στο πλαίσιο της κακοκαιρίας με το όνομα «ΕΛΠΙΣ» που ενέσκηψε σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στους σημαντικότερους αυτοκινητόδρομους του Λεκανοπεδίου και κυρίως της Αθήνας και τον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού αλλά και στα μέσα σταθερής τροχιάς

 4. Στις 02/02/2022 κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, καταθέτει τις προτάσεις της για την ενεργειακή κρίση και την αύξηση των τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες στον Πρόεδρο του Κοινοβουλευτικό Κόμματος ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ

 5. Στις 04/03/2022 υποβάλλει στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών-Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή του νέου Νόμου 4738/2020

 6. Στις 03/08/2022 υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΓΔ Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή Διεύθυνση Πολιτικής και Ενημέρωσης Καταναλωτή, τα προτεινόμενα υπό συζήτηση ζητήματα στην επικείμενη Συνεδρίαση των Μελών του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ)

 7. Στις 12/09/2022 υποβάλλει τις θέσεις της στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ)

 8. Στις 3/10/2022 δημοσιεύει την έρευνα με τίτλο «Οι Δυσλειτουργίες στο σύστημα ταχυμεταφορών στην Ελλάδα – Έρευνα Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών ως προς τις Υποχρεώσεις τους προς τους Καταναλωτές», την οποία αποστέλλει στα Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών και τα συναρμόδια Υπουργεία και Αρχές

 9. Στις 14/10/2022 υποβάλλει αίτημα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τα συναρμόδια Υπουργεία για Την οικονομική ενίσχυση των ατόμων Τρίτης Ηλικίας για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού

 10. Στις 24/10/2022 δημοσιεύει την έρευνα με τίτλο Εγγυήσεις αγαθών: πώς παραπλανάται ο καταναλωτής – Έρευνα της ΕΕΚΕ για τη Νόμιμη και Εμπορική Εγγύηση αγαθών, τα ευρήματα της οποίας υποβάλλει στο Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών και τα συναρμόδια Υπουργεία και Αρχές

 11. Στις 3/11/2022 δημοσιεύει στοιχεία για την αξιολόγηση του οφέλους του Καλαθιού του Νοικοκυριού και υποβάλλει τα αποτελέσματα της διερεύνησης στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τις τους συναρμόδιους Υπουργούς και υπηρεσίες

 12. Στις 8/11/2022, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, καταθέτει τις προτάσεις της για τα θέματα της ακρίβειας στον Πρόεδρο του Κοινοβουλευτικό Κόμματος ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ

 13. Στις 14/11/2022 συνυπογράφει Κοινή Επιστολή με το Εργατοϋπαλληλικού Κέντρο Φλώρινας για το κόστος θέρμανσης στη Φλώρινα και προβαίνει σε συναντήσεις με όλους τους Πολιτικούς Αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων και τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

 14. Στις 7/12/2022 υποβάλλει προτάσεις και δράσεις στον ΟΟΣΑ στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό

 15. Στις 14/12/2022 επεξεργάζεται παρατηρήσεις και αιτήματα σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ επί του ΣχΝ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις»